Vyhláška  č.  337/1999 Sb.
Národního bezpečnostního úřadu
, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;
Schváleno (Vydáno): 13.12.1999 Účinnost od: 28.12.1999 Zrušeno: 01.01.2006
Uveřejněno v č. 108/1999 Sbírky zákonů na straně 7492

zrušeno 412/2005 Sb.