Zákon  č.  349/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o Veřejném ochránci práv
Oblasti úpravy:
OCHRANA PRÁV OBČANA.;ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ POVINNOSTI.;STÍŽNOSTI, ŽÁDOSTI A NÁVRHY FYZICKÝCH a PRÁVNICKÝCH OSOB.;Veřejný ochránce práv. Ombudsman.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 08.12.1999 Účinnost od: 28.02.2000
Uveřejněno v č. 111/1999 Sbírky zákonů na straně 7594