Zákon  č.  353/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havarií)
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Ochrana proti chemicky škodlivým látkám (jedy, žíraviny).;Technická bezpečnost zařízení.;Havárie.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.1999 Účinnost od: 29.01.2000 Zrušeno: 01.06.2006
Uveřejněno v č. 111/1999 Sbírky zákonů na straně 7609

zrušeno 59/2006 Sb.