Zákon  č.  359/1999 Sb.
Parlamentu České republiky
o sociálně-právní ochraně dětí
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;OSVOJENÍ. ADOPCE.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Sociálně právní ochrana dětí.;Pokuty. Blokové pokuty.;Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.1999 Účinnost od: 01.04.2000
Uveřejněno v č. 111/1999 Sbírky zákonů na straně 7662