Zákon  č.  263/1999 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Oblasti úpravy:
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.;OBCHODNÍ PRÁVO.;Obstaravatelské služby. Obstarání věcí. Úschova.;Smlouva o obstaravatelské službě.;Majetkové sankce. Penále.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy SR.;
Schváleno (Vydáno): 14.09.1999 Účinnost od: 01.01.2000 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 112/1999 Zbierky zákonov na straně 2062

Pozn.: § 24 ods. 3 a § 57 ods. 1 nadobúdajú účinnosť 1.januára 2002
zrušeno 523/2003 Z.z.