Zákon  č.  18/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv
Oblasti úpravy:
ŘÍZENÍ VE VĚCECH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Ohrožení utajované skutečnosti. Ohrožení státního tajemství.;Ústavní soud.;Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 12.01.2000 Účinnost od: 28.02.2000
Uveřejněno v č. 7/2000 Sbírky zákonů na straně 253