Zákon  č.  26/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o veřejných dražbách
Oblasti úpravy:
ZASTOUPENÍ V OBČANSKÉM PRÁVU.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Nabývání vlastnictví.;Služebnosti a věcná břemena.;Zástavní právo. Hypotéka.;Státní kontrola.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Pohledávky právnických a fyzických osob a peněžních ústavů.;Operativní evidence.;Prémie, odměny a příplatky.;Veřejná dražba.;
Schváleno (Vydáno): 18.01.2000 Účinnost od: 01.05.2000
Uveřejněno v č. 10/2000 Sbírky zákonů na straně 306