Zákon  č.  27/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Oblasti úpravy:
OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.;ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.;OBCHODNÍ PRÁVO.;ARCHIVNICTVÍ.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ.;OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Obchodní zástava. Zástavní právo.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daně z příjmů obecně.;Zástavní právo. Hypotéka.;Předběžná opatření v občanském právu.; ...
Schváleno (Vydáno): 18.01.2000 Účinnost od: 01.05.2000
Uveřejněno v č. 10/2000 Sbírky zákonů na straně 325