Zákon  č.  46/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
Oblasti úpravy:
Pokuty. Blokové pokuty.;Vydavatelská a nakladatelská činnost.;Jiné neperiodické a periodické publikace.;Tisk (všeobecně).;Právo na soudní ochranu. Právo na spravedlivý proces.;
Schváleno (Vydáno): 22.02.2000 Účinnost od: 14.03.2000
Uveřejněno v č. 17/2000 Sbírky zákonů na straně 586