Vyhláška  č.  52/2000 Sb.
Ministerstva kultury
, kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
Oblasti úpravy:
Tisk (všeobecně).;Vydavatelská a nakladatelská činnost.;
Schváleno (Vydáno): 03.03.2000 Účinnost od: 14.03.2000 Zrušeno: 08.06.2001
Uveřejněno v č. 17/2000 Sbírky zákonů na straně 607

zrušeno 182/2001 Sb.