Zákon  č.  72/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.;Daně z příjmů obecně.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Investiční výstavba. Investování.;Správa v rozmisování pracovních sil, úřady práce.;Státní kontrola.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 24.02.2000 Účinnost od: 01.05.2000
Uveřejněno v č. 24/2000 Sbírky zákonů na straně 1320