Vyhláška  č.  73/2000 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé právní předpisy na úseku sociálních věcí
Oblasti úpravy:
SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;
Schváleno (Vydáno): 15.03.2000 Účinnost od: 01.04.2000 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 25/2000 Sbírky zákonů na straně 1330

Pozn.: Ustanovení čl.I bodů 7 a 11 nabývají účinnosti 1.7.2000.
zrušeno 329/2011 Sb.