Zákon  č.  103/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.;Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;Bytová družstva. Stavební bytová družstva.Společenství vlastníků jednotek.;Podílové spoluvlastnictví.;Zánik vlastnictví. Vyvlastnění.;Zástavní právo. (Lodní hypotéka).;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Poplatky soudní.;Daně z příjmů obecně.;Osoby právnické.;
Schváleno (Vydáno): 04.04.2000 Účinnost od: 01.07.2000
Uveřejněno v č. 32/2000 Sbírky zákonů na straně 1539