Zákon  č.  115/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Ochrana volně žijících živočichů.;Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana zvířat.;
Schváleno (Vydáno): 05.04.2000 Účinnost od: 10.05.2000
Uveřejněno v č. 35/2000 Sbírky zákonů na straně 1612