Nařízení  č.  125/2000 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Základní předpisy o mzdách a platech.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2000 Účinnost od: 01.05.2000 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 37/2000 Sbírky zákonů na straně 1722

Pozn.: Ustanovení čl. I a II nabývá účinnosti dnem 1.7.2000.
zrušeno 330/2003 Sb.