Nařízení  č.  127/2000 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Prémie, odměny a příplatky.;Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.;Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Mzdy v resortu ministerstva obrany.;Mzdy členů závodní stráže, vrátných a pracovníků požární ochrany.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2000 Účinnost od: 01.05.2000 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 37/2000 Sbírky zákonů na straně 1727

Pozn.: Ustanovení čl.I a II nabývají účinnosti dnem 1.7.2000.
zrušeno 330/2003 Sb.