Zákon  č.  132/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;PÉČE O PŮDU.;PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;MYSLIVOST.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA.;HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;HORNÍ PRÁVO.;VNITŘNÍ SPRÁVA.; ...
Schváleno (Vydáno): 13.04.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 39/2000 Sbírky zákonů na straně 1835