Zákon  č.  155/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚKONY.;PRACOVNÍ PRÁVO.;Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;Mzdy poslanců zastupitelských sborů.;Pracovní doba. Doba služby.;Práva a povinnosti pracovníků.; ...
Schváleno (Vydáno): 18.05.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 49/2000 Sbírky zákonů na straně 2290

Pozn.: Ustanovení čl.I bodu 36 nabývá účinnosti dnem 1.7.2000 a ustanovení čl.I bodů 3, 8 a 15 nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR do EU.