Zákon  č.  159/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;Ostatní banky.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Pokuty. Blokové pokuty.;Devizové hospodářství.;Legalizace příjmů z trestné činnosti. Praní špinavých peněz.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Svoboda projevu a právo na informace.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2000 Účinnost od: 01.08.2000
Uveřejněno v č. 49/2000 Sbírky zákonů na straně 2351