Nařízení  č.  168/2000 Sb.
Vlády České republiky
o centrální adrese
Oblasti úpravy:
Sídlo. Adresa.;Správa v oblasti cen.;Rozvoj informačních systémů.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Obchodní jméno. Obchodní firma.;Zadávání veřejných zakázek.;Veřejná dražba.;
Schváleno (Vydáno): 31.05.2000 Účinnost od: 26.06.2000
Uveřejněno v č. 52/2000 Sbírky zákonů na straně 2402