Úplné znění  č.  172/2000 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb.
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Vlastnictví bytů a nebytových prostor.;
Schváleno (Vydáno): 26.06.2000 Účinnost od: 26.06.2000 Zrušeno: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 52/2000 Sbírky zákonů na straně 2421

zrušeno 220/2000 Sb.