Vyhláška  č.  188/2000 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže
Oblasti úpravy:
FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;MYSLIVOST.;Lesní stráž. Polní stráž. Myslivecká stráž.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2000 Účinnost od: 12.07.2000 Zrušeno: 01.07.2002
Uveřejněno v č. 59/2000 Sbírky zákonů na straně 2746

zrušeno 244/2002 Sb.