Zákon  č.  212/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č.93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Perzekuce obyvatelstva.;Zmírnění následků majetkových křivd. "Restituce".;Převody vlastnictví a práva hospodaření.;
Schváleno (Vydáno): 23.06.2000 Účinnost od: 01.09.2000
Uveřejněno v č. 64/2000 Sbírky zákonů na straně 3072

Pozn.: Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem 21.7.2000. Tento předpis upravuje problematiku restitucí a spadá do skupiny tzv. "restitučních zákonů".