Zákon  č.  217/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Oblasti úpravy:
Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Průměrný výdělek.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Změna pracovního poměru. Převedení na jinou práci.;Práce v neděli a o svátcích.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 65/2000 Sbírky zákonů na straně 3093

Pozn.: Ustanovení čl. II bodu 8 nabývá účinnosti 1.8.2000. Ustanovení čl. II bodu 37 (příloha k zák. č. 143/1992 Sb.) nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.