Zákon  č.  219/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Oblasti úpravy:
Převody vlastnictví a práva hospodaření.;Právo hospodaření s národním majetkem. Správa národního majetku.;Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.;Státní kontrola.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Stát jako subjekt právních vztahů.;
Schváleno (Vydáno): 27.06.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 65/2000 Sbírky zákonů na straně 3129