Opatření  č.  28/2000 (OP)
Ministerstva financí
, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
Oblasti úpravy:
FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Příspěvek na dopravu.;
Schváleno (Vydáno): 19.07.2000 Účinnost od: 01.09.2000 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 72/2000 Sbírky zákonů na straně 3431

zrušeno 309/1999 Sb.