Zákon  č.  241/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Opatření hospodářské mobilizace.;Státní kontrola.;Vláda ČR.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 73/2000 Sbírky zákonů na straně 3488