Zákon  č.  243/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Oblasti úpravy:
Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z dědictví a darování.;Daň silniční.;Daně z příjmů obecně.;Daně spotřební obecně.;Daň z přidané hodnoty. DPH.;Daně obecně.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 29.06.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 73/2000 Sbírky zákonů na straně 3513

Pozn.: K použitelnosti změn provedených zákonem č. 387/2004 Sb. viz § 9 zákona 387/2004 Sb.