Zákon  č.  247/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Oblasti úpravy:
SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Školy soukromé.;Řidičský průkaz.;Řidiči motorových vozidel.;
Schváleno (Vydáno): 30.06.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 73/2000 Sbírky zákonů na straně 3528