Zákon  č.  253/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.;SPOJE A INFORMACE V MEZINÁRODNÍM PRÁVU.;Mezinárodní právní pomoc.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně obecně.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 11.07.2000 Účinnost od: 11.08.2000 Zrušeno: 21.06.2013
Uveřejněno v č. 74/2000 Sbírky zákonů na straně 3581

Pozn.: Ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 2 a 4 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.
zrušeno 164/2013 Sb.