Zákon  č.  257/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
Oblasti úpravy:
ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Probační a mediační služba.;Ochranný dohled.;Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;
Schváleno (Vydáno): 14.07.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 74/2000 Sbírky zákonů na straně 3616