Zákon  č.  301/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;Jméno. Rodinný stav.;Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;
Schváleno (Vydáno): 02.08.2000 Účinnost od: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 85/2000 Sbírky zákonů na straně 4107

Pozn.: Ustanovení § 6 odst. 2 části první nabývá účinnosti dnem 1.1.2006. Též označován jako zákon o matričních úřadech.