Zákon  č.  307/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
CENNÉ PAPÍRY.;POVINNÉ DODÁVKY, NÁKUP, VÝKUP, PRODEJ ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ.;DRAŽBY.;SPOLUPRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;Pojištění odpovědnosti za škody.;Obstaravatelské služby. Obstarání věcí. Úschova.;Obchodní zástava. Zástavní právo.;Majetkové sankce. Penále.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 04.08.2000 Účinnost od: 07.09.2000
Uveřejněno v č. 85/2000 Sbírky zákonů na straně 4138