Zákon  č.  227/2000 Z.z.
Národnej rady Slovenskej republiky
, ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov
Oblasti úpravy:
Rozhlas.;Televize.;Tisk (všeobecně).;Časopisy. Periodika.;Jiné neperiodické a periodické publikace.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 20.06.2000 Účinnost od: 01.08.2000
Uveřejněno v č. 98/2000 Zbierky zákonov na straně 2868