Nařízení  č.  454/2000 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 11.12.2000 Účinnost od: 01.01.2001 Zrušeno: 01.01.2004
Uveřejněno v č. 128/2000 Sbírky zákonů na straně 6913

zrušeno 330/2003 Sb.