Zákon  č.  458/2000 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;LICENCE. LICENČNÍ SMLOUVA. LICENČNÍ PRÁVA.;ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Elektrická energie. Elektřina.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Státní kontrola.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Pokuty. Blokové pokuty.;Fondy.;Plynofikace. Rozvody plynu.;Plynárenství. Topný plyn.;Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.;
Schváleno (Vydáno): 28.11.2000 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 131/2000 Sbírky zákonů na straně 7142