Nařízení  č.  461/2000 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V PRACOVNÍM PRÁVU.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Překážky v práci.;Čas odpočinku. Dovolená na zotavenou.;Pracovní doba. Doba služby.;
Schváleno (Vydáno): 22.11.2000 Účinnost od: 01.01.2001 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 132/2000 Sbírky zákonů na straně 7198

zrušeno 262/2006 Sb.