Nařízení  č.  468/2000 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných
Oblasti úpravy:
ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;
Schváleno (Vydáno): 08.11.2000 Účinnost od: 01.01.2001 Zrušeno: 01.07.2008
Uveřejněno v č. 133/2000 Sbírky zákonů na straně 7238

zrušeno 130/2008 Sb.