Vyhláška  č.  488/2000 Sb.
Ministerstva dopravy a spojů
o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň silniční.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2000 Účinnost od: 29.12.2000
Uveřejněno v č. 141/2000 Sbírky zákonů na straně 7681