Úplné znění  č.  1/2001 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Zásady správního řízení.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Pokuty. Blokové pokuty.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Přepravní řád v silniční dopravě.;Taxislužba.;
Schváleno (Vydáno): 09.01.2001 Účinnost od: 09.01.2001 Zrušeno: 09.05.2002
Uveřejněno v č. 1/2001 Sbírky zákonů na straně 2

zrušeno 175/2002 Sb.