Sdělení  č.  391/137 447/2000
Ministerstva financí
k uplatňování plateb příspěvků účastníka penzijního připojištění se státním příspěvkem
Oblasti úpravy:
Penzijní připojištění se státním příspěvkem.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2001 Účinnost od: 29.01.2001
Uveřejněno v č. 1/2001 Finančního zpravodaje na straně 82