Pokyn  č.  D-222
Ministerstva financí
stanovení jednotných kursů za zdaňovací období 2000
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů fyzických osob.;
Schváleno (Vydáno): 29.01.2001 Účinnost od: 01.01.2001
Uveřejněno v č. 1/2001 Finančního zpravodaje na straně 78