Úplné znění  č.  55/2001 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů fyzických osob.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;Pracovní doba. Doba služby.;Základní předpisy o mzdách a platech.;Mzdy pracovníků národních výborů, obecních a okresních úřadů.;Mzdy v resortu ministerstva obrany.;Mzdy v resortu ministerstva vnitra.;Pojistné na sociální zabezpečení. Příspěvek na st. politiku zaměstnanosti.;
Schváleno (Vydáno): 15.02.2001 Účinnost od: 15.02.2001 Zrušeno: 31.12.2001
Uveřejněno v č. 20/2001 Sbírky zákonů na straně 1946

zrušeno 491/2001 Sb.