Zákon  č.  56/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Technická bezpečnost zařízení.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Pokuty. Blokové pokuty.;Operativní evidence.;Pohonné látky. Nafta. Benzin. Petrolej. Olej.;Zásady kontroly.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Svoboda projevu a právo na informace.;
Schváleno (Vydáno): 10.01.2001 Účinnost od: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 21/2001 Sbírky zákonů na straně 1962