Zákon  č.  58/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Působnost státní finanční správy.;
Schváleno (Vydáno): 10.01.2001 Účinnost od: 01.03.2001
Uveřejněno v č. 21/2001 Sbírky zákonů na straně 1992