Vyhláška  č.  73/2001 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Domovy mládeže.;Ústavy sociálního zabezpečení.;Zařízení sociální péče. Domovy důchodců.;Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2001 Účinnost od: 01.03.2001 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 28/2001 Sbírky zákonů na straně 2460

zrušeno 108/2006 Sb.