Zákon  č.  100/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Svoboda projevu a právo na informace.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 20.02.2001 Účinnost od: 01.01.2002
Uveřejněno v č. 40/2001 Sbírky zákonů na straně 2794