Zákon  č.  102/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Oblasti úpravy:
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;Technická bezpečnost zařízení.;Movitosti. Věci movité.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;
Schváleno (Vydáno): 22.02.2001 Účinnost od: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 41/2001 Sbírky zákonů na straně 2833

Pozn.: Ustanovení § 9 až 12 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost.