Zákon  č.  143/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.;HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;Obchodní tajemství.;Pokuty. Blokové pokuty.;Správa hospodářské soutěže.;
Schváleno (Vydáno): 04.04.2001 Účinnost od: 01.07.2001
Uveřejněno v č. 58/2001 Sbírky zákonů na straně 3418