Zákon  č.  164/2001 Sb.
Parlamentu České republiky
o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
Oblasti úpravy:
VLASTNICKÉ PRÁVO OBECNĚ.;ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Odborný technicko-bezpečnostní dohled.;Ochranná pásma.;Ochrana přírodních léčivých zdrojů.;Přírodní léčivá voda.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky ostatní.;Léčebná a preventivní péče. Lázně.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Omezení základních práv a svobod.;
Schváleno (Vydáno): 13.04.2001 Účinnost od: 18.06.2001
Uveřejněno v č. 64/2001 Sbírky zákonů na straně 3594